Nieuws

De typologieaanpak zorgt voor een snellere opname en beoordeling van gebouwen in het aardbevingsgebied in Groningen. Na overleg met het ACVG heeft TNO de afgelopen maanden onderzocht of het ook mogelijk is om de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) meer handvatten te geven voor gebouwen die…
Het ACVG gaat akkoord met de typologische beoordeling van gebouwen in het aardbevingsgebied met één of twee bouwlagen en een constructie van ter plaatste gestort, gewapend beton (Beton 1a) of geprefabriceerde betonnen wanden en vloeren (Prefab 1). Dat schrijft het ACVG in een brief aan…
Het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) gaat akkoord met de typologische beoordeling van gebouwen in het aardbevingsgebied met meerdere verdiepingen, zoals appartementencomplexen. Dat schrijft het ACVG in een brief aan staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw). 
In de lente van vorig jaar…
De praktijkaanpak is valide en geschikt om normbesluiten te nemen.  In zo'n besluit staat of een gebouw voldoende veilig is of mogelijk moet worden versterkt. Dit concludeert het ACVG in zijn advies aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en…
Op verzoek van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken en Klimaat werkt het ACVG aan een advies over de veiligheidsstatus van gebouwen die buiten de scope van de versterkingsoperatie in de provincie Groningen vallen. 
Elk gebouw binnen de scope (in…
Het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) zet het licht op groen voor de typologische beoordeling van een groot deel van de gemetselde rijtjeswoningen, twee-onder-een kapwoningen en vrijstaande woningen in het aardbevingsgebied. Deze woningen, die vallen onder de metselwerktypologieën 1, 2, 5,…
Simon Wijte is benoemd als lid van het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG). Hij volgt Ellen Giebels op die eind vorig jaar vertrok naar het Instituut Mijnbouwschade Groningen. Het college is nu weer compleet.
Het ACVG haalt met Wijte een ervaren constructeur binnen. Hij is dertig jaar…
Het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) blijft betrokken bij de typologieaanpak. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hebben het ACVG gevraagd om te beoordelen of het ACVG-advies uit november 2020 goed opgevolgd…
Het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) adviseert de ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om de typologieaanpak van TNO te gebruiken. Door het gebruik van deze methode wordt een versnelling van het versterkingsproces verwacht.…
Het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) heeft zijn vervolgadvies over de typologieaanpak afgerond en op 17 november naar de ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gestuurd. Het advies wordt openbaar zodra de ministers het naar de…