Nieuws

Het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) zet het licht op groen voor de typologische beoordeling van een groot deel van de gemetselde rijtjeswoningen, twee-onder-een kapwoningen en vrijstaande woningen in het aardbevingsgebied. Deze woningen, die vallen onder de metselwerktypologieën 1, 2, 5,…
Simon Wijte is benoemd als lid van het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG). Hij volgt Ellen Giebels op die eind vorig jaar vertrok naar het Instituut Mijnbouwschade Groningen. Het college is nu weer compleet.
Het ACVG haalt met Wijte een ervaren constructeur binnen. Hij is dertig jaar…
Het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) blijft betrokken bij de typologieaanpak. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hebben het ACVG gevraagd om te beoordelen of het ACVG-advies uit november 2020 goed opgevolgd…
Het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) adviseert de ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om de typologieaanpak van TNO te gebruiken. Door het gebruik van deze methode wordt een versnelling van het versterkingsproces verwacht.…
Het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) heeft zijn vervolgadvies over de typologieaanpak afgerond en op 17 november naar de ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gestuurd. Het advies wordt openbaar zodra de ministers het naar de…
Voor de veiligheid van de bewoners in het aardbevingsgebied in Groningen is het belangrijk dat gebouwen niet onnodig zwaar worden versterkt. Dat klinkt tegenstrijdig, maar als er onnodige werkzaamheden worden verricht, kost het te veel tijd voordat een woning aardbevingsbestendig is. Gebouwen in de…
Voor de buurt Zandplaten Zuid in Delfzijl is een plan ontwikkeld in het kader van de versterkingsoperatie die in Groningen plaatsvindt vanwege de gevolgen van de gaswinning. Het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) heeft voor dit project onderzoek gedaan naar de beoordelingsmethoden Expert…
Het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) heeft een werkprogramma opgesteld, waarin staat over welke onderwerpen het in 2021 verwacht te adviseren. Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft het werkprogramma op donderdag 22 oktober 2020 aangeboden aan de Tweede Kamer. De…
Het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) heeft het advies over Tijdvakken afgerond. Het advies is op 23 september 2020 naar de ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gestuurd.
Dit jaar zijn er drie nieuwe tijdvakken ontwikkeld (t4 t/…
Het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) werkt aan een advies over de praktijkaanpak. De praktijkaanpak is een methode om snel te kunnen beoordelen of een gebouw veilig is. Als een pand onveilig blijkt, kan met de praktijkaanpak worden bepaald wat er moet gebeuren om het veilig te maken.
De…