Overige publicaties

In de onderstaande tabel staat een overzicht van alle lopende en afgeronde adviezen van het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) in 2020. De tabel wordt geactualiseerd als een mijlpaal is behaald of als er een nieuwe adviesaanvraag binnenkomt. Het proces van advisering kent vier mijlpalen:…