Overige publicaties

In onderstaande tabel staat een overzicht van alle lopende en afgeronde adviezen van het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG). De tabel wordt geactualiseerd als een mijlpaal is behaald of als er een nieuwe adviesaanvraag binnenkomt.
Het proces van advisering kent vier mijlpalen:

Datum waarop…
Het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) heeft een werkprogramma opgesteld, waarin staat over welke onderwerpen het in 2021 verwacht te adviseren. Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft het werkprogramma op donderdag 22 oktober 2020 aangeboden aan de Tweede Kamer. De…