Overige publicaties

In de tabel (zie hieronder) staat een overzicht van alle huidige en afgeronde adviesaanvragen van het ACVG. De tabel wordt geactualiseerd als een mijlpaal is behaald of als er een nieuwe adviesaanvraag binnenkomt.
Het adviestraject kent vier mijlpalen:

Datum waarop de adviesaanvraag binnenkomt bij…
Het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) heeft een werkprogramma opgesteld, waarin staat over welke onderwerpen het in 2021 verwacht te adviseren. Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft het werkprogramma op donderdag 22 oktober 2020 aangeboden aan de Tweede Kamer. De…