Overige publicaties

Het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) heeft een werkprogramma opgesteld, waarin staat over welke onderwerpen het in 2022 verwacht te adviseren. Minister Stef Blok van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft het werkprogramma op donderdag 21  september 2021 aangeboden aan de Eerste en…
In de tabel (zie hieronder) staat een overzicht van alle huidige en afgeronde adviesaanvragen van het ACVG. De tabel wordt geactualiseerd als er een mijlpaal is behaald of als er een nieuwe adviesaanvraag binnenkomt.
Het adviestraject kent vier mijlpalen:

Datum waarop de adviesaanvraag binnenkomt…