ACVG adviseert over gebouwen buiten scope versterkingsoperatie

ACVG adviseert over gebouwen buiten scope versterkingsoperatie

06 oktober 2021

Op verzoek van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken en Klimaat werkt het ACVG aan een advies over de veiligheidsstatus van gebouwen die buiten de scope van de versterkingsoperatie in de provincie Groningen vallen. 

Elk gebouw binnen de scope (in totaal ongeveer 26.800 adressen) krijgt altijd een opname op locatie (verzamelen van bouwkundige gegevens) en daarna een beoordeling, gevolgd door een normbesluit. Daarin staat of het gebouw aan de veiligheidsnorm voldoet of mogelijk moet worden versterkt.

Bestuurders in de provincie Groningen en de rijksoverheid willen nu ook meer duidelijkheid voor de eigenaren en bewoners van gebouwen buiten de scope. Eigenlijk is het alleen met een opname op locatie mogelijk om individuele, sluitende uitspraken te doen over de veiligheid van die gebouwen. Dat is - gelet op het grote aantal gebouwen in dat gebied - niet haalbaar en daarom hebben de ministers aan het ACVG gevraagd:

  • Of het voldoende aannemelijk is dat de gebouwen buiten de scope aan de veiligheidsnorm voldoen.  
  • Hoe eventuele risicovolle gebouwen buiten de scope kunnen worden geïdentificeerd.

De ministers van BZK en EZK vragen het ACVG om op korte termijn een plan van aanpak hiervoor te maken.