ACVG zet deur open voor beoordeling stalen hallen

ACVG zet deur open voor beoordeling stalen hallen

07 maart 2023

Het ACVG gaat akkoord met de typologische beoordeling van gebouwen in het aardbevingsgebied met één bouwlaag, een draagconstructie van staal en een rechthoekige plattegrond (typologie STAAL-A). Dit zijn vooral stalen hallen. Dat schrijft het ACVG in een brief aan staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw). Eerder zette het ACVG het licht al op groen voor diverse andere typologieën.

Het ACVG richt zich bij de validatie van de resterende typologieën, waaronder STAAL-A, alleen nog op twee openstaande controles uit het ACVG-advies van november 2020 (de gebouw-tot-gebouwvariabiliteit en uit-het-vlak bezwijken van wanden). De overige controles en verbeterpunten uit dat advies waren eerder al succesvol uitgevoerd.

TNO heeft deze typologie op een andere manier ontwikkeld, omdat er voor zijn gebruikelijke werkwijze te weinig informatie beschikbaar was voor een onderbouwing van de gebouw-tot-gebouwvariabiliteit. Het ACVG heeft vastgesteld dat deze aanpak, gebaseerd op een bijlage van de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR), valide is. De andere openstaande controle speelt hier niet, omdat gemetselde wanden buiten de typologische beoordeling van STAAL-A vallen.

TNO heeft in zijn rapport overtuigend onderbouwd dat de gebouwen in de typologie STAAL-A adequaat kunnen worden beoordeeld met de typologieaanpak. Het ACVG is van mening dat er hierbij geen aanvullende veiligheidsmarge nodig is.

Lees ook: