Nieuws

Het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) heeft het advies over de beoordelingsmethoden voor de versterkingsopgave in de wijk Zandplaten Zuid in Delfzijl afgerond. Het advies is op 25 juni 2020 naar de ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties…
Het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) heeft het advies over de wettelijke verankering van de werkwijze voor de versterkingsopgave in Groningen afgerond. Het advies is op 21 juli 2020 naar de ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)…
Voor de veiligheid van de Groningers is het belangrijk dat constructeurs beoordelen of gebouwen voldoende aardbevingsbestendig zijn en aan de veiligheidsnorm voldoen. Constructeurs moeten hierbij de juiste gegevens gebruiken om tot hun oordeel te komen. Een van de gegevens is het zogenoemde ‘…
Voor de veiligheid van Groningers is het belangrijk dat woningen die niet aan de veiligheidsnorm voldoen, zo snel mogelijk worden versterkt. De typologieaanpak is een manier om dat doel te bereiken. Voordat deze aanpak kan worden gebruikt, adviseert het ACVG de ministers van Economische Zaken en…
Voor inwoners van het aardbevingsgebied van Groningen is het belangrijk dat zij net zo veilig kunnen wonen als de rest van Nederland. Door aardbevingen als gevolg van de gaswinning is dat helaas nog niet mogelijk. Daarom werkt het kabinet eraan om gebouwen die niet veilig genoeg zijn,…
Op verzoek van de minister van Economische Zaken en Klimaat werkt het ACVG aan een advies over de werkwijze waarop woningen in het aardbevingsgebied in Groningen worden versterkt. Het advies richt zich op de regels die worden vastgelegd in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) en of…
Het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) werkt aan een advies waarin het beoordeelt of het mogelijk is om nieuwe methoden te gebruiken voor de beoordeling van gebouwen. Deze methoden worden gebruikt in de buurt Zandplaten Zuid in Delfzijl. De methoden houden in:

Expert Judgement, hierbij…
Het Adviescollege Veiligheid Groningen heeft op 5 maart 2020 advies uitgebracht aan de ministers van EZK en BZK over de bij TNO in ontwikkeling zijnde typologiebenadering voor de beoordeling en versterking van gebouwen.  Het ACVG beoordeelt de aanpak van TNO als goed. Daarbij doet het een aantal…
Adviescollege Veiligheid Groningen van start
Op 23 december heeft minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) geïnstalleerd. Doel van het adviescollege is dat zij bijdragen aan de veiligheid van Groningers in het aardbevingsgebied. Het…
We spreken met Wim Nagtegaal, de voorzitter van het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG), dat snel aan de slag gaat met de kaders en normen voor de versterkingsoperatie. Het woord snel valt vaak. Hoe snel is snel?
"Belangrijk is, dat we het zorgvuldig doen. We zijn ons zeer bewust van het…