Nieuws

Het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) heeft het advies over Tijdvakken afgerond. Het advies is op 23 september 2020 naar de ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gestuurd.
Dit jaar zijn er drie nieuwe tijdvakken ontwikkeld (t4 t/…
Het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) werkt aan een advies over de praktijkaanpak. De praktijkaanpak is een methode om snel te kunnen beoordelen of een gebouw veilig is. Als een pand onveilig blijkt, kan met de praktijkaanpak worden bepaald wat er moet gebeuren om het veilig te maken.
De…
Hoogleraar psychologie Ellen Giebels vertrekt per 1 oktober 2020 naar het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). In de afgelopen periode is voor Giebels gebleken dat binnen de opdracht van het ACVG onvoldoende ruimte is om haar expertise optimaal te benutten. Daarnaast is zij door het IMG…
Het Adviescollege Veiligheid Groningen adviseert de ministers van EZK en BZK bij het aardbevingsbestendig maken van gebouwen in Groningen gebruik te maken van de nieuwste kennis en inzichten. Dat komt ten goede aan de kwaliteit en snelheid van de versterkingsopgave en is daarom cruciaal voor de…
Het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) heeft het advies over de beoordelingsmethoden voor de versterkingsopgave in de wijk Zandplaten Zuid in Delfzijl afgerond. Het advies is op 25 juni 2020 naar de ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties…
Het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) heeft het advies over de wettelijke verankering van de werkwijze voor de versterkingsopgave in Groningen afgerond. Het advies is op 21 juli 2020 naar de ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)…
Voor de veiligheid van de Groningers is het belangrijk dat constructeurs beoordelen of gebouwen voldoende aardbevingsbestendig zijn en aan de veiligheidsnorm voldoen. Constructeurs moeten hierbij de juiste gegevens gebruiken om tot hun oordeel te komen. Een van de gegevens is het zogenoemde ‘…
Voor de veiligheid van Groningers is het belangrijk dat woningen die niet aan de veiligheidsnorm voldoen, zo snel mogelijk worden versterkt. De typologieaanpak is een manier om dat doel te bereiken. Voordat deze aanpak kan worden gebruikt, adviseert het ACVG de ministers van Economische Zaken en…
Voor inwoners van het aardbevingsgebied van Groningen is het belangrijk dat zij net zo veilig kunnen wonen als de rest van Nederland. Door aardbevingen als gevolg van de gaswinning is dat helaas nog niet mogelijk. Daarom werkt het kabinet eraan om gebouwen die niet veilig genoeg zijn,…
Op verzoek van de minister van Economische Zaken en Klimaat werkt het ACVG aan een advies over de werkwijze waarop woningen in het aardbevingsgebied in Groningen worden versterkt. Het advies richt zich op de regels die worden vastgelegd in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) en of…