Nieuws

Voor de veiligheid van de bewoners in het aardbevingsgebied in Groningen is het belangrijk dat gebouwen niet onnodig zwaar worden versterkt. Dat klinkt tegenstrijdig, maar als er onnodige werkzaamheden worden verricht, kost het te veel tijd voordat een woning aardbevingsbestendig is. Gebouwen in de…
Voor de buurt Zandplaten Zuid in Delfzijl is een plan ontwikkeld in het kader van de versterkingsoperatie die in Groningen plaatsvindt vanwege de gevolgen van de gaswinning. Het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) heeft voor dit project onderzoek gedaan naar de beoordelingsmethoden Expert…
Het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) heeft een werkprogramma opgesteld, waarin staat over welke onderwerpen het in 2021 verwacht te adviseren. Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft het werkprogramma op donderdag 22 oktober 2020 aangeboden aan de Tweede Kamer. De…
Het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) heeft het advies over Tijdvakken afgerond. Het advies is op 23 september 2020 naar de ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gestuurd.
Dit jaar zijn er drie nieuwe tijdvakken ontwikkeld (t4 t/…
Het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) werkt aan een advies over de praktijkaanpak. De praktijkaanpak is een methode om snel te kunnen beoordelen of een gebouw veilig is. Als een pand onveilig blijkt, kan met de praktijkaanpak worden bepaald wat er moet gebeuren om het veilig te maken.
De…
Hoogleraar psychologie Ellen Giebels vertrekt per 1 oktober 2020 naar het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). In de afgelopen periode is voor Giebels gebleken dat binnen de opdracht van het ACVG onvoldoende ruimte is om haar expertise optimaal te benutten. Daarnaast is zij door het IMG…
Het Adviescollege Veiligheid Groningen adviseert de ministers van EZK en BZK bij het aardbevingsbestendig maken van gebouwen in Groningen gebruik te maken van de nieuwste kennis en inzichten. Dat komt ten goede aan de kwaliteit en snelheid van de versterkingsopgave en is daarom cruciaal voor de…
Het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) heeft het advies over de beoordelingsmethoden voor de versterkingsopgave in de wijk Zandplaten Zuid in Delfzijl afgerond. Het advies is op 25 juni 2020 naar de ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties…
Het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) heeft het advies over de wettelijke verankering van de werkwijze voor de versterkingsopgave in Groningen afgerond. Het advies is op 21 juli 2020 naar de ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)…
Voor de veiligheid van de Groningers is het belangrijk dat constructeurs beoordelen of gebouwen voldoende aardbevingsbestendig zijn en aan de veiligheidsnorm voldoen. Constructeurs moeten hierbij de juiste gegevens gebruiken om tot hun oordeel te komen. Een van de gegevens is het zogenoemde ‘…