Nieuws

Op verzoek van de minister van Economische Zaken en Klimaat werkt het ACVG aan een advies over de werkwijze waarop woningen in het aardbevingsgebied in Groningen worden versterkt. Het advies richt zich op de regels die worden vastgelegd in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) en of…
Het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) werkt aan een advies waarin het beoordeelt of het mogelijk is om nieuwe methoden te gebruiken voor de beoordeling van gebouwen. Deze methoden worden gebruikt in de buurt Zandplaten Zuid in Delfzijl. De methoden houden in:

Expert Judgement, hierbij…
Het Adviescollege Veiligheid Groningen heeft op 5 maart 2020 advies uitgebracht aan de ministers van EZK en BZK over de bij TNO in ontwikkeling zijnde typologiebenadering voor de beoordeling en versterking van gebouwen.  Het ACVG beoordeelt de aanpak van TNO als goed. Daarbij doet het een aantal…
Adviescollege Veiligheid Groningen van start
Op 23 december heeft minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) geïnstalleerd. Doel van het adviescollege is dat zij bijdragen aan de veiligheid van Groningers in het aardbevingsgebied. Het…
We spreken met Wim Nagtegaal, de voorzitter van het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG), dat snel aan de slag gaat met de kaders en normen voor de versterkingsoperatie. Het woord snel valt vaak. Hoe snel is snel?
"Belangrijk is, dat we het zorgvuldig doen. We zijn ons zeer bewust van het…