Advies over gebouwen buiten de scope van versterkingsoperatie

Advies over veiligheid van gebouwen buiten 'de scope'

22 februari 2023

Is het voldoende aannemelijk dat de gebouwen buiten de scope van de versterkingsoperatie in het Groningse aardbevingsgebied aan de veiligheidsnorm voldoen? En, als dit niet zo is, hoe kunnen eventuele risicovolle gebouwen in beeld worden gebracht? Met deze vragen is het ACVG in het najaar van 2021 aan de slag gegaan. Nu ligt er een advies dat vandaag is aangeboden aan staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw).   

Na uitvoerig onderzoek is het ACVG tot de conclusie gekomen dat de meest risicovolle gebouwen al in ‘de scope’ zitten. Dat is de werkvoorraad van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Het ACVG vindt dan ook dat de huidige versterkingsoperatie met volle kracht moet worden voortgezet.

Maar het adviescollege concludeert ook dat het niet aannemelijk is dat alle gebouwen buiten de scope voldoende veilig zijn. Uit onderzoek van het ACVG blijkt namelijk dat daar gebouwen staan - met een bepaald type metselwerkwand of rookkanaal - die mogelijk kwetsbaar zijn bij een aardbeving. Dat geldt ook voor gebouwen buiten de scope die in de loop van de tijd zijn verzwakt door schade of een verbouwing. 

Loket Opname Op Verzoek

Het ACVG heeft daarnaast bestudeerd of de manier waarop mogelijke risicovolle gebouwen nu worden opgespoord goed werkt.  Het adviescollege constateert dat een aantal van de huidige processen moet worden verbeterd, vooral het Loket Opname Op Verzoek. Zo kunnen gebouwen die misschien niet aan de norm voldoen alsnog in de scope terechtkomen. 

Het ACVG adviseert dat de overheid actief op zoek gaat naar gebouwen buiten de scope die mogelijk een risico lopen, omdat zij kwetsbare metselwerkwanden en/of rookkanalen hebben. Deze zoekactie (‘screening’) kan zich in eerste instantie richten op oudere woningen, klassieke boerderijen en relatief hoge hallen of gebouwen met vides in de kern van het aardbevingsgebied.  

Lees hier het advies van het ACVG

Lees hier de publiekssamenvatting

Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) heeft op 14 maart 2023 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin staat dat hij het advies van het ACVG overneemt.