Ontmoet de leden

 

Wim Nagtegaal

Wim Nagtegaal, vice-admiraal b.d.

Voorzitter ACVG

Loopbaan

 • Varende plaatsingen op schepen van de Koninklijke Marine, inclusief het commando over een mijnenjager en een fregat, en walplaatsingen bij het Ministerie van Defensie, onder meer als schout-bij-nacht (plaatsvervangend commandant zeestrijdkrachten) en als viceadmiraal (plaatsvervangend commandant der strijdkrachten)
 • Lid raad van bestuur TNO/chief operating officer
 • Voorzitter Raad voor het Defensieonderzoek

Huidige nevenfuncties

 • Opdrachten op zelfstandige basis

Jan Kees de Pagter

Ing. Jan Kees de Pagter

Adviserend lid ACVG

Loopbaan

 • Werkvoorbereider, projectleider bij Van Hattum en Blankevoort (onderdeel van VolkerWessels)
 • Directielid Landelijke werken/Europa van Van Hattum en Blankevoort
 • Directievoorzitter VolkerRail (onderdeel van VolkerWessels)
 • Lid raad van bestuur Koninklijke Volker Wessels Stevin
 • Directeur (DGA) BdBGroep en Infra Kompas

Huidige nevenfuncties

 • Bestuurslid Instituut Mijnbouwschade Groningen
 • Privaat investeerder
 • Lid niet-uitvoerend bestuur van De Vries en Verburg Groep te Stolwijk
 • Personal coach van diverse projectdirecteuren
 • Adviseur van diverse directieleden

Jan Rots

Prof. dr. ir. Jan Rots

Lid ACVG

Loopbaan

 • Onderzoeker bij TNO op het gebied van scheurvorming en bezwijken van bouwconstructies met 3D-simulatiemodellen
 • Research fellow van de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen en van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
 • Hoogleraar krachtswerking in gebouwen bij de faculteit Bouwkunde TU Delft, afdelingsvoorzitter Bouwtechnologie en waarnemend decaan Bouwkunde
 • Hoogleraar constructiemechanica bij de faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen TU Delft, en van 2009-2017 afdelingsvoorzitter Structural Engineering

Simon Wijte

Prof. ir. Simon Wijte

Lid ACVG

Loopbaan

 • Constructeur / adviseur bij Adviesbureau ir. J.G. Hageman BV (tot 1998)
 • Partner bij Adviesbureau ir. J.G. Hageman BV (vanaf 1998)
 • Hoogleraar ‘Sustainment of Concrete Structures’ bij  faculteit Bouwkunde TU Eindhoven

Huidige nevenfuncties

 • Lid NEN-commissies TGB Basiseisen en Belastingen
 • Rapporteur NEN-commissie TGB Steenconstructies
 • Voorzitter NEN-commissie TGB Betonconstructies
 • Lid Europese normcommissies voor beton- en steenconstructies
 • Lid Adviesraad Duurzaam Herstel bij Instituut Mijnbouwschade Groningen  

Drs. N. (Nynke) Cornelissen, Secretaris/ Hoofd Bureau

Drs. Nynke Cornelissen

Secretaris ACVG/ Hoofd Bureau

Loopbaan

 • Van 2009 tot en met 2019 werkzaam bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, waarvan de laatste jaren als teamleider EU en Internationaal Onderzoek en Wetenschapsbeleid. Daarvoor o.a. team- en projectleider Open Science.


 

Bureau

Het bureau, onder leiding van Nynke Cornelissen, bestaat uit Marlies van Breugel (algemeen adviseur/plaatsvervangend secretaris), Pieter Eisma (specialistisch adviseur), René van Geffen (communicatieadviseur), Vincent Muris (specialistisch adviseur) en Jennifer Teske (managementassistente). Het bureau ondersteunt het college inhoudelijk en facilitair.