Over het Adviescollege Veiligheid Groningen

 

Ontmoet de leden

Wim Nagtegaal

W. (Wim) Nagtegaal, vice-admiraal bd.

Voorzitter van het Adviescollege Veiligheid Groningen

Opleiding

 • Koninklijk Instituut voor de Marine (officier zeedienst)

Loopbaan

 • Varende plaatsingen op schepen van de Koninklijke marine, inclusief het commando over een mijnenjager en een fregat, en walplaatsingen bij de marine respectievelijk bij het ministerie van Defensie, waaronder in de rang van schout-bij-nacht plaatsvervangend commandant zeestrijdkrachten en als vice-admiraal plaatsvervangend commandant der strijdkrachten
 • Lid van de Raad van bestuur TNO/chief operating officer
  Voorzitter van de Raad voor het Defensieonderzoek

Huidige nevenfuncties

 • Lid Evaluatiecommissie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
 • Lid raad van commissarissen Vereeniging Nederlands Historisch Scheepvaart Museum
 • Opdrachten op zelfstandige basis

Ellen Giebels

Prof.Dr. E. (Ellen) Giebels

Lid van het Adviescollege Veiligheid Groningen

Opleiding

 • Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en gepromoveerd (1999) in de sociale & organisatiepsychologie, eveneens in Groningen

Loopbaan

 • Van 1998 tot 2006 verschillende (gast)functies als onderzoeker en docent bij de Rijksuniversiteit Groningen, Queensland University of Technology (Australië), Belgische federale politie, University of Lancaster (Verenigd Koninkrijk)
 • Van 2006 tot 2010 universitair hoofddocent, Universiteit Twente
 • Sinds 2010 hoogleraar psychologie en oprichter & voorzitter van de vakgroep Psychologie van Conflict, Risico en Veiligheid aan de Universiteit Twente
 • Vanaf 2014 MT-lid en bestuurder van de faculteit Behavioural, Management & Social Sciences, sinds 2017 als vice-decaan onderzoek
 • Lid onderzoeksteam dat het functioneren van de Nederlandse overheid na de MH17-ramp officieel heeft geëvalueerd.
 • Voorzitter van een commissie die onderzoek deed naar het sociale veiligheidsklimaat binnen Defensie.

Huidige nevenfuncties

 • Lid Raad van Toezicht Erasmus University Rotterdam (EUR)
 • Lid Raad van Advies van het LOWI (namens NWO)
 • Bestuurslid Kurt Lewin Instituut
 • Gastdocentschap politieacademie

Jan Kees de Pagter

Ing. J.C. (Jan Kees) de Pagter

Lid van het Adviescollege Veiligheid Groningen

Opleiding

 • HTS Weg- en waterbouwkunde, Vlissingen

Loopbaan

 • Werkvoorbereider, projectleider bij Van Hattum en Blankevoort (onderdeel van VolkerWessels)
 • Directielid Landelijke werken/Europa van Van Hattum en Blankevoort
 • Directievoorzitter VolkerRail (onderdeel van VolkerWessels)
 • Lid Raad van Bestuur Koninklijke Volker Wessels Stevin
 • Directeur (DGA) BdBGroep en Infra Kompas

Huidige nevenfuncties

 • Lid van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen
 • Privaat investeerder
 • Lid van het niet-uitvoerend bestuur van De Vries en Verburg Groep te Stolwijk
 • Personal coach van diverse projectdirecteuren
 • Adviseur van diverse directieleden

Jan Rots

Prof. dr. ir. J.G. (Jan) Rots

Lid van het Adviescollege Veiligheid Groningen

Opleiding

 • Opleiding Civiele Techniek, TU Delft
 • Gepromoveerd op betonmechanica, maar ook bekend met metselwerk

Loopbaan

 • Onderzoeker bij TNO op het gebied van scheurvorming en bezwijken van bouwconstructies met 3D simulatiemodellen
 • Research fellow van de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen en van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
 • Hoogleraar Krachtswerking in Gebouwen bij de faculteit Bouwkunde TU Delft, afdelingsvoorzitter Bouwtechnologie en waarnemend decaan Bouwkunde
 • Hoogleraar Constructiemechanica bij de faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen TU Delft, en van 2009-2017 afdelingsvoorzitter Structural Engineering
 • Hij zetelt in verschillende commissies en heeft ruim 90 publicaties op zijn naam die in ruim 2400 andere publicaties worden aangehaald

Drs. N. (Nynke) Cornelissen, Secretaris/ Hoofd Bureau

Drs. N. (Nynke) Cornelissen

Secretaris/ Hoofd Bureau

Opleiding

 • Europese Studies, BA en MA, Universiteit van Amsterdam
 • Scandinavische Talen en Culturen, Universiteit van Amsterdam

Loopbaan

 • Van 2009 tot en met 2019 werkzaam bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, waarvan de laatste jaren als teamleider EU en Internationaal Onderzoek en Wetenschapsbeleid. Daarvoor o.a. Team- en Projectleider Open Science.