Ontmoet de leden

Om te bepalen of en hoe huizen in het aardbevingsgebied in Groningen versterkt moeten worden, zijn er regels en normen nodig. Daar zijn deskundigen voor bij elkaar gebracht in het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG). Het college is onafhankelijk en adviseert over te gebruiken kaders, richtlijnen, methoden en modellen. Zo kan iedereen aan de slag om de inwoners van Groningen veilig te laten wonen.

Wim Nagtegaal

Wim Nagtegaal, vice-admiraal b.d.

Voorzitter ACVG

Loopbaan

 • Varende plaatsingen op schepen van de Koninklijke Marine, inclusief het commando over een mijnenjager en een fregat, en walplaatsingen bij het Ministerie van Defensie, onder meer als schout-bij-nacht (plaatsvervangend commandant zeestrijdkrachten) en als viceadmiraal (plaatsvervangend commandant der strijdkrachten)
 • Lid raad van bestuur TNO/chief operating officer
 • Voorzitter Raad voor het Defensieonderzoek

Huidige nevenfuncties

 • Opdrachten op zelfstandige basis

Chila van der Bas

Mr. Chila van der Bas

Lid ACVG

Loopbaan

 • Na het opleidingstraject van de rechterlijke macht gewerkt als officier van justitie in Utrecht  en advocaat-generaal in Arnhem (1990 - 2003). 
 • Lid en daarna vicevoorzitter van het College voor de Rechten van de Mens te Utrecht (2003- 2014). 
 • Zelfstandig mensenrechtenjurist met focus op zorg en welzijn / toezichthouder in zorginstellingen. 
 • Lid adviescommissie hersteloperatie kinderopvangtoeslag.

Huidige nevenfuncties

 • Nederlands lid van het Comité ter preventie van foltering en onmenselijke behandeling en bestraffing, Raad van Europa
 • Voorzitter regionale toetsingscommissie euthanasie Zuid-Holland en Zeeland
 • Vicevoorzitter raad van toezicht De Forensische Zorgspecialisten, Utrecht
 • Voorzitter Commissie beoordeling uitingen maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef, Ministerie OCW
 • Lid van de Raad van Toezicht van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

 Jan Rots

Prof. dr. ir. Jan Rots

Lid ACVG

Loopbaan

 • Onderzoeker bij TNO op het gebied van scheurvorming en bezwijken van bouwconstructies met 3D-simulatiemodellen
 • Research fellow van de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen en van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
 • Hoogleraar krachtswerking in gebouwen bij de faculteit Bouwkunde TU Delft, afdelingsvoorzitter Bouwtechnologie en waarnemend decaan Bouwkunde
 • Hoogleraar constructiemechanica bij de faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen TU Delft, en van 2009-2017 afdelingsvoorzitter Structural Engineering

Foto van Joyce Vink

Ing. Joyce Vink

Lid ACVG

Loopbaan

 • Ontwerper en projectleider diverse architectenbureaus (tot 2011)
 • Adviseur brandveiligheid (tot 2015)
 • Projectmanager, adviseur uitvoering Centrum Veilig Wonen (tot 2019)
 • Projectvoorbereider, verbetermanager landelijke aannemer (tot 2023) 
 • Zelfstandig adviseur, programmamanager (vanaf 2023

Huidige nevenfuncties

 • Diverse bestuursfuncties sociaal maatschappelijke organisatie

Simon Wijte

Prof. ir. Simon Wijte

Lid ACVG

Loopbaan

 • Constructeur / adviseur bij Adviesbureau ir. J.G. Hageman BV (tot 1998)
 • Partner bij Adviesbureau ir. J.G. Hageman BV (vanaf 1998)
 • Hoogleraar ‘Sustainment of Concrete Structures’ bij  faculteit Bouwkunde TU Eindhoven

Huidige nevenfuncties

 • Lid NEN-commissies TGB Basiseisen en Belastingen
 • Rapporteur NEN-commissie TGB Steenconstructies
 • Voorzitter NEN-commissie TGB Betonconstructies
 • Lid Europese normcommissies voor beton- en steenconstructies

Drs. N. (Nynke) Cornelissen, Secretaris/ Hoofd Bureau

Drs. Nynke Cornelissen

Secretaris ACVG/ Directeur Bureau

Loopbaan

 • Van 2009 tot en met 2019 werkzaam bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, waarvan de laatste jaren als teamleider EU en Internationaal Onderzoek en Wetenschapsbeleid. Daarvoor o.a. team- en projectleider Open Science.

 

Bureau

Het bureau, onder leiding van Nynke Cornelissen, bestaat onder meer uit: 

 • Marlies van Breugel (adjunct secretaris - coördinerend adviseur)
 • Pieter Eisma (coördinerend specialistisch adviseur)
 • Dominique Engelen (coördinerend specialistisch adviseur)
 • Max van Oort (bureausecretaris - bestuursadviseur)
 • Anchela Jagroep-Badal (secretaresse)

Het bureau ondersteunt het college inhoudelijk en facilitair.