Nieuws

Voor de veiligheid van de inwoners in het Groningse aardbevingsgebied is het belangrijk dat deskundigen beoordelen of gebouwen aan de veiligheidsnorm voldoen. Deze deskundigen bepalen aan de hand van invoergegevens welke maatregelen eventueel nodig zijn om een gebouw te versterken. Een van die…
Het ACVG gaat akkoord met de typologische beoordeling van gebouwen in het aardbevingsgebied met één bouwlaag, een draagconstructie van staal en een rechthoekige plattegrond (typologie STAAL-A). Dit zijn vooral stalen hallen. Dat schrijft het ACVG in een brief aan staatssecretaris Vijlbrief (…
Is het voldoende aannemelijk dat de gebouwen buiten de scope van de versterkingsoperatie in het Groningse aardbevingsgebied aan de veiligheidsnorm voldoen? En, als dit niet zo is, hoe kunnen eventuele risicovolle gebouwen in beeld worden gebracht? Met deze vragen is het ACVG in het najaar van 2021…
De typologieaanpak zorgt voor een snellere opname en beoordeling van gebouwen in het aardbevingsgebied in Groningen. Na overleg met het ACVG heeft TNO de afgelopen maanden onderzocht of het ook mogelijk is om de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) meer handvatten te geven voor gebouwen die…
Het ACVG gaat akkoord met de typologische beoordeling van gebouwen in het aardbevingsgebied met één of twee bouwlagen en een constructie van ter plaatste gestort, gewapend beton (Beton 1a) of geprefabriceerde betonnen wanden en vloeren (Prefab 1). Dat schrijft het ACVG in een brief aan…
Het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) gaat akkoord met de typologische beoordeling van gebouwen in het aardbevingsgebied met meerdere verdiepingen, zoals appartementencomplexen. Dat schrijft het ACVG in een brief aan staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw). 
In de lente van vorig jaar zette…
De praktijkaanpak is valide en geschikt om normbesluiten te nemen.  In zo'n besluit staat of een gebouw voldoende veilig is of mogelijk moet worden versterkt. Dit concludeert het ACVG in zijn advies aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties…
Op verzoek van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken en Klimaat werkt het ACVG aan een advies over de veiligheidsstatus van gebouwen die buiten de scope van de versterkingsoperatie in de provincie Groningen vallen. 
Elk gebouw binnen de scope (in totaal…
Het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) zet het licht op groen voor de typologische beoordeling van een groot deel van de gemetselde rijtjeswoningen, twee-onder-een kapwoningen en vrijstaande woningen in het aardbevingsgebied. Deze woningen, die vallen onder de metselwerktypologieën 1, 2, 5,…
Simon Wijte is benoemd als lid van het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG). Hij volgt Ellen Giebels op die eind vorig jaar vertrok naar het Instituut Mijnbouwschade Groningen. Het college is nu weer compleet.
Het ACVG haalt met Wijte een ervaren constructeur binnen. Hij is dertig jaar…