Nieuws

Chila van der Bas is per 18 maart 2024 lid van het Adviescollege Veiligheid Groningen. Ze gaat zich vooral richten op de maatschappelijke impact van adviezen over constructieve veiligheid: het welzijn en welbevinden van de Groningers. Dit is een nieuwe positie binnen het ACVG.
Het ACVG gaat…
Vrijstaande gebouwen met een draagconstructie van hout (houtskeletbouw), die maximaal één bouwlaag en eventueel een kap hebben, kunnen vanaf nu ook met de typologieaanpak beoordeeld worden. Het ACVG is tot deze conclusie gekomen na een uitgebreide beoordeling van de door TNO ontwikkelde HOUT1-…

Joyce Vink is benoemd tot lid van het Adviescollege Veiligheid Groningen. Haar benoeming gaat met terugwerkende kracht per 1 februari 2024 in. Joyce stapt in de schoenen van voormalig ACVG-lid Jan Kees de Pagter, die het ACVG tot zijn vertrek heeft verrijkt met zijn kennis over de uitvoering van…
Op verzoek van de Staatssecretaris Mijnbouw (EZK) werkt het ACVG aan een advies over de veiligheid van gebouwen op wierden in Groningen. Wierden zijn heuvels die honderden jaren geleden door mensen opgeworpen zijn om bij hoogwater een droge plek te hebben.
De aanleiding voor deze vraag is het…
Het werkprogramma van het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) wordt naar verwachting tegen de zomer van 2024 vastgesteld. Dit is later dan gebruikelijk. Dat komt omdat het ACVG een permanent adviescollege is geworden en de taakomschrijving nog wordt herzien en verbreed. Ook zijn nog niet alle…
Het ACVG heeft op verzoek van staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) onderzocht of tijdvak 6 kan worden gebruikt na 1 oktober 2023. Het college is tot de conclusie gekomen dat voor de gebouwen in het Groningse aardbevingsgebied tijdvak 5 het uitgangspunt moet blijven voor de resterende duur van de…
Het ACVG, in september 2019 opgericht als een tijdelijk adviescollege, krijgt een permanent karakter. Dit betekent dat het ACVG blijft adviseren over de veiligheid in Groningen, gevraagd en ongevraagd. Dat schrijft staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) in een brief aan de Tweede Kamer. …
Voor de veiligheid van de inwoners in het Groningse aardbevingsgebied is het belangrijk dat deskundigen beoordelen of gebouwen aan de veiligheidsnorm voldoen. Deze deskundigen bepalen aan de hand van invoergegevens welke maatregelen eventueel nodig zijn om een gebouw te versterken. Een van die…
Het ACVG gaat akkoord met de typologische beoordeling van gebouwen in het aardbevingsgebied met één bouwlaag, een draagconstructie van staal en een rechthoekige plattegrond (typologie STAAL-A). Dit zijn vooral stalen hallen. Dat schrijft het ACVG in een brief aan staatssecretaris Vijlbrief (…
Is het voldoende aannemelijk dat de gebouwen buiten de scope van de versterkingsoperatie in het Groningse aardbevingsgebied aan de veiligheidsnorm voldoen? En, als dit niet zo is, hoe kunnen eventuele risicovolle gebouwen in beeld worden gebracht? Met deze vragen is het ACVG in het najaar van 2021…