De wijk Zandplaten in de gemeente Delfzijl. Foto: archief gemeente Delfzijl.

ACVG stuurt advies over beoordelingsmethoden Zandplaten Zuid naar ministers van EZK en BZK

28 augustus 2020

Het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) heeft het advies over de beoordelingsmethoden voor de versterkingsopgave in de wijk Zandplaten Zuid in Delfzijl afgerond. Het advies is op 25 juni 2020 naar de ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gestuurd.

De ministers van EZK en BZK hebben op 6 mei 2020 het ACVG gevraagd te adviseren of de door de NCG gehanteerde methodieken ‘Expert Judgement’ en ‘Referentie Versterkingsadviezen’ bruikbaar zijn voor de buurt Zandplaten Zuid in de gemeente Delfzijl. Met deze methodieken moet het mogelijk zijn om vast te stellen of een woning voldoet aan de veiligheidsnorm (Meijdam-norm).

Het advies wordt openbaar zodra de ministers het naar de Tweede Kamer sturen. Zij hebben hier wettelijk gezien drie maanden de tijd voor. Het advies is vanaf dan samen met een begeleidend nieuwsbericht beschikbaar op onze website.

Wat betekent Expert Judgement?

Expert Judgement houdt in dat een constructeur beoordeelt of een woning aan de veiligheidsnorm voldoet. Deze beoordeling is gebaseerd op eerdere ervaringen met het beoordelen van andere woningen. Daarnaast is het belangrijk dat gebruik wordt gemaakt van andere beschikbare gegevens uit bijvoorbeeld versterkingsadviezen van andere panden.

Wat zijn referentie versterkingsadviezen?

Bij Referentie Versterkingsadviezen wordt gebruikgemaakt van versterkingsadviezen van identieke gebouwen die bovendien te maken hebben met vergelijkbare belasting als gevolg van een mogelijke aardbeving. Deze belasting heeft onder meer te maken met de samenstelling van de ondergrond onder een gebouw. De dikte van de kleilaag onder een gebouw kan bijvoorbeeld verschillend zijn en dus ook anders reageren bij een aardbeving.

Door één van beide methoden te gebruiken, kan sneller worden vastgesteld of een woning veilig is en wat eventueel nodig is om een gebouw veilig te maken.

Foto: archief gemeente Delfzijl