Versterking van een woning in Loppersum

ACVG stuurt vervolgadvies over typologieaanpak naar ministers van EZK en BZK

18 november 2020

Het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) heeft zijn vervolgadvies over de typologieaanpak afgerond en op 17 november naar de ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gestuurd. Het advies wordt openbaar zodra de ministers het naar de Tweede Kamer sturen. Zij hebben hier wettelijk gezien drie maanden de tijd voor. Het advies is vanaf dan ook beschikbaar op onze website.

Wat houdt de typologieaanpak in?

Een typologieaanpak is een gestandaardiseerde methode om te beoordelen of een woning aan de veiligheidsnorm voldoet en, indien nodig, standaardmaatregelen voorschrijft om een woning te versterken. Hiermee wordt langdurig rekenwerk per woning voorkomen, zodat het proces om woningen veilig te maken sneller verloopt. Een opname van een gebouw blijft altijd nodig om te beoordelen of de typologie-aanpak voor een individuele woning toegepast kan worden.

Adviesvraag van nu

De Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) hebben allebei een typologieaanpak ontwikkeld. De ministers van EZK en BZK hebben het ACVG op 2 juni 2020 gevraagd om te beoordelen of de methoden geschikt zijn om mee te werken.

In het geval van TNO is het college gevraagd of de methode goed genoeg is om woningen veilig te verklaren en of het mogelijk is om te bepalen welke versterkingsmaatregelen eventueel nodig zijn. Omdat de TNO-aanpak nog in ontwikkeling is, hebben de ministers het ACVG daarnaast gevraagd om te beoordelen of de NCG-methode goed genoeg is om te gebruiken totdat de aanpak van TNO klaar is voor gebruik.

Eerder onderzoek

Op 5 maart 2020 heeft het ACVG een tussentijds advies uitgebracht over datgene dat TNO op dat moment in ontwikkeling had. Het ACVG onderschrijft in dat advies de methodiek van TNO, maar geeft ook aan dat er aandachtspunten zijn voor de verdere ontwikkeling. Ook adviseerde het college om de TNO-aanpak en de NCG-aanpak onder eenduidige regie snel bij elkaar te brengen, zodat dubbel werk wordt voorkomen en dat van beide methoden wordt geleerd.


Lees ook:

ACVG werkt aan vervolgadvies over typologieaanpak

Tussentijds advies validatie typologie-aanpak