Zetels in de Tweede Kamer. Bron: Rijksoverheid

Tweede Kamer ontvangt ACVG-werkprogramma 2021

27 oktober 2020

Het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) heeft een werkprogramma opgesteld, waarin staat over welke onderwerpen het in 2021 verwacht te adviseren. Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft het werkprogramma op donderdag 22 oktober 2020 aangeboden aan de Tweede Kamer. De inhoud van het programma kan wijzigen als de actualiteit en/of bestuurlijke afspraken daarom vragen.

Onverwachte adviesvragen

De ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verwachten in 2021 één adviesvraag per maand te stellen. Momenteel denken ze aan vier specifieke onderwerpen die in onderstaande tabel staan. Daarnaast houdt het adviescollege in de planning rekening met onverwachte adviesvragen.

Verder bekijkt het ACVG of er aanleiding is om ongevraagd te adviseren over gebouwen of bouwwerken die geen woning zijn. Denk hierbij aan infrastructuur en industrie. Maar de aandacht voor de versterking van woningen staat voorop. Het is onze missie om met onze bijdrage Groningers in het aardbevingsgebied veilig te laten wonen.

Overzicht van onderwerpen

In onderstaande tabel staan de onderwerpen waarover het ACVG in 2021 een adviesvraag verwacht van de ministeries van EZK en BZK.

Tabel met onderwerpen waarover het ACVG in 2021 verwacht te adviseren.

Opdracht ACVG

Het ACVG geeft de ministers van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gevraagd en ongevraagd advies over de veiligheid van gebouwen en bouwwerken in de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Groningen, Het Hogeland, Loppersum, Midden-Groningen en Oldambt. Het adviescollege richt zich daarbij op de te gebruiken kaders, normen en modellen.


Document: ACVG werkprogramma 2021