Luchtfoto van Appingedam, Groningen. Genomen in de buurt van het station.

ACVG adviseert typologieaanpak TNO te gebruiken

17 december 2020

Het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) adviseert de ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om de typologieaanpak van TNO te gebruiken. Door het gebruik van deze methode wordt een versnelling van het versterkingsproces verwacht. Huiseigenaren weten daardoor eerder waar ze aan toe zijn en de veiligheid van woningen in het aardbevingsgebied in Groningen wordt sneller bereikt.

De ministers van EZK en BZK hebben het ACVG gevraagd om te beoordelen of de typologieaanpak die is ontwikkeld door TNO geschikt is om mee te werken. Omdat deze methode nog niet helemaal gereed is, werd ook gevraagd of het mogelijk is om tijdelijk gebruik te maken van de typologieën die de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft ontwikkeld.

Typologieaanpak: versnelling en meer eenheid

Het ACVG benadrukt allereerst in zijn advies dat een typologieaanpak belangrijk is voor het versterkingsproces. Bij deze aanpak wordt uitgegaan van vergelijkbare bouwkundige kenmerken. Hierdoor kan de versterking meer seriematig worden aangepakt. Dit leidt tot een versnelling van de versterkingsoperatie. Ook zorgt dezelfde manier van beoordelen ervoor dat er meer eenheid komt in de versterking.

In dit kader wordt extra uitleg gegeven over de typologieaanpak

TNO-methode zit goed in elkaar

Het ACVG adviseert positief over de typologieaanpak die TNO heeft ontwikkeld voor het aardbevingsgebied. In het advies van het college staat dat deze methode ‘goed in elkaar zit’ en ‘de potentie heeft om een groot aantal woningen snel te kunnen toetsen aan de veiligheidsnorm’.

Geen tijdelijk gebruik van NCG-methode

Het college ontraadt om tijdelijk de typologieaanpak van de NCG te gebruiken. Deze is gebaseerd op oudere kennis over zowel de aardbevingsbelasting als het gedrag van constructies, wat leidt tot onnodige en te zware versterkingen. Daarnaast heeft deze methode onvoldoende mogelijkheden om kennis tijdig te actualiseren naar de huidige en toekomstige inzichten.

Verbeterpunten en controles

Het ACVG adviseert dat TNO nog wel een aantal verbeterpunten uitvoert en een aantal resterende controles afrondt. Dit moet extra vertrouwen geven in de aanpak. Het college verwacht dat deze verbeterpunten en controles in het voorjaar van 2021 afgerond zijn. Het staat de start met de typologieaanpak niet in de weg. Zo kan gestart worden met het ‘niet-op-norm verklaren’ van de woningen die volgens de typologische beoordeling van TNO onvoldoende veilig zijn. De gevraagde controles leiden namelijk niet tot een wijziging in dat oordeel.

Per direct starten met voorbereidingen

De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) kan per direct beginnen met de voorbereidingen van de typologieaanpak. De NCG is verantwoordelijk voor de uitvoering van de versterkingsoperatie en brengt de typologieaanpak in de praktijk.

Meer woningen voldoende veilig verklaard?

Bij de typologieaanpak wordt gewerkt met de nieuwste kennis en inzichten. Dit kan gevolgen hebben voor de omvang van de versterkingsoperatie. De verwachting is dat meer woningen voldoende veilig verklaard worden. Dat komt onder andere door de seismische dreiging die afneemt door de verminderde gaswinning.

Aandacht voor bewoners

De nieuwe werkwijze betekent een ommezwaai voor bewoners in het aardbevingsgebied. Het ACVG vraagt de ministers van EZK en BZK daarom hier voldoende aandacht aan te besteden en de vragen van bewoners op een begrijpelijke manier te beantwoorden.

Bestuurlijke afspraken over versterking

De typologieaanpak is onderdeel van de gemaakte afspraken over versnelling tussen het Rijk, de provincie Groningen en de zeven gemeenten in het aardbevingsgebied. Ook in de meest recente bestuurlijke afspraken van 6 november 2020 speelt deze aanpak een belangrijke rol.

Totstandkoming advies

Het ACVG heeft het advies op 17 november 2020 naar de ministers van EZK en BZK gestuurd. Hier is een zorgvuldig proces aan voorafgegaan. Zo heeft het college alle betrokken partijen samengebracht om te achterhalen welke inzichten en documenten ontbreken en of het ACVG de methode goed begrijpt. Dit heeft geresulteerd in aanvullende vragen aan TNO en NCG. Beide partijen hebben in korte tijd hard gewerkt om de ontbrekende documenten op te stellen en de vragen te beantwoorden.

Het is aan de ministers om te bepalen hoe zij het advies opvolgen. Zij hebben het advies op 17 december 2020 naar de Tweede Kamer gestuurd. Alle conclusies en aanbevelingen van het ACVG zijn in het advies over de typologieaanpak terug te lezen.


Lees ook: