Metselaars.

ACVG adviseert ministers van EZK en BZK over Praktijkaanpak

09 oktober 2020

Het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) werkt aan een advies over de praktijkaanpak. De praktijkaanpak is een methode om snel te kunnen beoordelen of een gebouw veilig is. Als een pand onveilig blijkt, kan met de praktijkaanpak worden bepaald wat er moet gebeuren om het veilig te maken.

De praktijkaanpak betekent voor bewoners niet alleen een sneller proces maar ook dat zij vanaf het begin samen met een aannemer zelf betrokken zijn bij het versterkingsproces. Hiermee krijgen huiseigenaren zelf de regie over de versterking van hun woning.

Sneller

De aannemer is verantwoordelijk voor het totale proces van opname tot en met oplevering. Op basis van zijn kennis, ervaring en deskundigheid beoordeelt de aannemer samen met een constructeur of een gebouw voldoet aan de veiligheidsnorm en op welke manier het eventueel versterkt moet worden. De aannemer weet wat er moet gebeuren, waardoor een versterkingsadvies niet nodig is. Dit verkort het proces van opname tot oplevering van een versterkte woning.

Voor deze manier van versterken hebben zes regionale bouwbedrijven (B6) in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Nationaal Coördinator Groningen een bureau opgericht. De bouwbedrijven hebben veel ervaring met het versterken van gebouwen.

Veilig

Deze manier van beoordelen van een huis is nieuw en er wordt op dit moment nog aan gewerkt. Het is belangrijk dat deze methode wel blijft leiden tot veilige huizen. Daarom hebben de ministers van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan het ACVG gevraagd of het met de praktijkaanpak mogelijk is om vast te stellen of een gebouw voldoet aan de veiligheidsnorm en of op deze manier bepaald kan worden welke versterkingsmaatregelen nodig zijn. Het ACVG moet aangeven of de Nationaal Coördinator Groningen, die de versterkingsoperatie uitvoert, op basis van het oordeel van de aannemer (B6) een besluit kan nemen over de veiligheid van een gebouw.