Bouwvakkers in Appingedam. Foto: Jan Zeeman.

ACVG adviseert ministers over beoordelingsmethoden versterking Zandplaten Zuid

06 november 2020

Voor de buurt Zandplaten Zuid in Delfzijl is een plan ontwikkeld in het kader van de versterkingsoperatie die in Groningen plaatsvindt vanwege de gevolgen van de gaswinning. Het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) heeft voor dit project onderzoek gedaan naar de beoordelingsmethoden Expert Judgement en Referentie Versterkingsadviezen. De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft deze methoden gebruikt om te bepalen of woningen in de Zandplaten Zuid aan de veiligheidsnorm voldoen en wat eventueel nodig is om ze veilig te maken.

Het ACVG staat achter het gebruik van de beoordelingsmethoden Expert Judgement en Referentieadviezen. In het advies doet het college enkele aanbevelingen voor het geval dat beide methoden in de toekomst vaker worden gebruikt. In dit artikel lichten wij er twee uit.

Aanbevelingen advies Zandplaten Zuid

  1. Gebruik bij de methode Expert Judgement altijd referentiemateriaal dat voldoet aan de voorwaarden die zijn beschreven in bijlage 1 van het advies. Het referentiemateriaal moet daarnaast toepasbaar zijn op de woning die wordt beoordeeld.
  2. Zorg dat met beide methoden systematisch wordt gewerkt, zodat iedereen altijd kan controleren of de veiligheid voorop staat.

Uitleg over Expert Judgement en Referentie VA's.

Achtergrond Zandplatenbuurt

Woningen in de Zandplatenbuurt in Delfzijl zijn gebouwd in de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw. Het noordelijke deel is in de eerste helft van 2017 geïnspecteerd en maakt deel uit van de zogenoemde ‘batch 1588’. Dat leidde tot het advies sloop-nieuwbouw. De uitvoering daarvan is gestart.

Zandplaten Zuid is in de tweede helft van 2017 geïnspecteerd. De bewoners wachten nog op een versterkingsadvies. Door nieuwe inzichten is het waarschijnlijk dat deze een andere uitkomst hebben dan de versterkingsadviezen in het noordelijke deel.

De ‘knip’ tussen Zandplaten Noord en Zandplaten Zuid heeft consequenties die destijds niet zijn voorzien. Zo ontstaan door de verschillende uitvoeringen van versterking ongewenste situaties op sociaal en maatschappelijk gebied. Daarom is door het Rijk, de gemeente Delfzijl en de Nationaal Coördinator Groningen een plan gemaakt dat een oplossing biedt voor deze problematiek.

Luchtfoto Zandplatenbuurt Delfzijl. Koos Boertjens fotografie, archief gemeente Delfzijl.

Oog voor sociaal en maatschappelijke gevolgen

Verschillende partijen hebben tijdens de consultatie van ons advies aangegeven dat de ervaring van onveiligheid, onzekerheid, onrechtvaardigheid en psychologische gevolgen bij bewoners een bron van zorg zijn. Zij wijzen er op dat dit negatieve effecten kan hebben op de versterkingsoperatie.

Hoewel het ACVG zich alleen richt op de kaders en normen voor de veiligheid van gebouwen, vinden wij het belangrijk dat de sociaal en maatschappelijke gevolgen niet uit het oog worden verloren.

Ministers nemen ACVG-kaders over

Het ACVG heeft de adviesaanvraag van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 6 mei 2020 ontvangen. Het college heeft het advies op 25 juni 2020 naar de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken en Klimaat gestuurd. Alle conclusies en aanbevelingen van het ACVG over de beoordelingsmethoden Zandplaten-Zuid zijn terug te lezen in het advies.

De ministers hebben het advies op 6 november 2020 naar de Tweede Kamer gestuurd. In de Kamerbrief schrijven zij dat het advies is gebruikt bij de totstandkoming van de versterkingsopgave in Zandplaten Zuid en dat ze daarbij de kaders overnemen die in het advies staan.

Hoofdfoto: Jan Zeeman

Luchtfoto: Koos Boertjens / Archief gemeente Delfzijl


Document: ACVG-advies over Beoordeling Zandplaten Zuid