ACVG wordt permanent adviescollege

ACVG wordt permanent adviescollege

08 juli 2023

Het ACVG, in september 2019 opgericht als een tijdelijk adviescollege, krijgt een permanent karakter. Dit betekent dat het ACVG blijft adviseren over de veiligheid in Groningen, gevraagd en ongevraagd. Dat schrijft staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) in een brief aan de Tweede Kamer. 

De versterkingsoperatie is nog niet klaar; ook in de komende jaren zal er volgens de staatssecretaris behoefte zijn aan adviezen over (technische) vraagstukken rond de veiligheid in Groningen. Het ACVG kan ook een rol gaan vervullen in de versterking van het kennislandschap, een van de maatregelen uit de kabinetsreactie op de parlementaire enquête gaswinning Groningen (meer kennis, betere data en monitoring van mijnbouweffecten). 

De staatssecretaris gaat de taakomschrijving van het ACVG herzien en verbreden. De huidige omschrijving past volgens hem niet meer bij de bredere blik op veiligheid die nodig is in de versterkingsoperatie. Daarnaast zal hij bij de inrichting van het ACVG als permanent adviescollege met nadruk letten op de diversiteit van de samenstelling.