banner

Advies ACVG: handhaaf tijdvak 5 

22 september 2023

Het ACVG heeft op verzoek van staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) onderzocht of tijdvak 6 kan worden gebruikt na 1 oktober 2023. Het college is tot de conclusie gekomen dat voor de gebouwen in het Groningse aardbevingsgebied tijdvak 5 het uitgangspunt moet blijven voor de resterende duur van de versterkingsoperatie. Voor industrie adviseren wij om vooralsnog t5 te handhaven en over een jaar een nieuwe uitspraak te doen.    

Wat is een tijdvak?

Voor de veiligheid van de inwoners in het Groningse aardbevingsgebied wordt beoordeeld of de gebouwen en de industrie (bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen) aan de veiligheidsnorm voldoen. Daarbij spelen onder meer het type constructie en de grootte van de aardbevingsbelasting een rol. Deze aardbevingsbelasting wordt beschreven in zogenoemde ‘tijdvakken’. 

In een tijdvak is per locatie en voor een bepaalde periode het dreigingsniveau in het aardbevingsgebied vermeld. De tijdvakken zijn gekoppeld aan de afbouw van de gaswinning. Als de gaswinning daalt, neemt ook het dreigingsniveau af. Op dit moment wordt tijdvak 5 gebruikt bij beoordelingen. 

Werkwijze

Om tot zijn advies te komen, heeft het ACVG onderzocht in hoeverre het dreigingsniveau na 1 oktober 2023 past bij de tijdvakken 5 en 6. Voor de gebouwen in het aardbevingsgebied heeft het college bestudeerd wat de gevolgen zijn van de overgang naar t6 voor de veiligheidsbeoordelingen en de versterkingsadviezen. Het ACVG is ook nagegaan hoeveel bedrijven nog met t5 of t6 moeten worden beoordeeld. Daarnaast hebben wij ons verdiept in de zorgplicht en de beoordelingsmethoden van het toetskader dat voor de chemiebedrijven is ontwikkeld. 

Tot slot heeft het ACVG gekeken naar de maatschappelijke ontwikkelingen die belangrijk zijn bij de keuze voor t5 of t6. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan gewekte verwachtingen en het voorkomen van moeilijk uitlegbare verschillen in een straat, wijk of dorp. 

Vervolg

Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) heeft op 27 september 2023 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin staat dat hij het advies van het ACVG overneemt.

Bronvermelding foto: Jarno Kraayvanger


Documenten:

Lees ook: