ACVG komt met advies over tijdvak 6

ACVG komt met advies over tijdvak 6

20 maart 2023

Voor de veiligheid van de inwoners in het Groningse aardbevingsgebied is het belangrijk dat deskundigen beoordelen of gebouwen aan de veiligheidsnorm voldoen. Deze deskundigen bepalen aan de hand van invoergegevens welke maatregelen eventueel nodig zijn om een gebouw te versterken. Een van die gegevens is het zogenoemde ‘tijdvak’. 

Een tijdvak wordt bepaald door het afbouwpad van de gaswinning en geeft het dreigingsniveau van aardbevingen in een bepaalde periode weer. Naarmate de gaswinning afneemt, neemt ook het dreigingsniveau af. Nu wordt tijdvak 5 gebruikt. Het ACVG heeft in 2020 geadviseerd om dit tijdvak op een later moment te herijken.

Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) heeft het ACVG onlangs verzocht te adviseren over het mogelijke gebruik van tijdvak 6 bij de beoordeling van zowel gebouwen als industriële installaties.

Het ACVG verwacht het advies in de zomer uit te brengen.