Chila van der Bas

ACVG verwelkomt nieuw lid mw. mr. C.M. van der Bas

18 april 2024

Chila van der Bas is per 18 maart 2024 lid van het Adviescollege Veiligheid Groningen. Ze gaat zich vooral richten op de maatschappelijke impact van adviezen over constructieve veiligheid: het welzijn en welbevinden van de Groningers. Dit is een nieuwe positie binnen het ACVG.

Het ACVG gaat namelijk meer dan voorheen meewegen hoe Groningers zijn adviezen over de constructieve veiligheid beleven en welke impact deze adviezen hebben. Dat volgt vanuit de taakuitbreiding van het ACVG, waarin een bredere opvatting van het begrip ‘veiligheid’ wordt opgenomen. Niet alleen een onveilig gebouw vormt namelijk een risico voor de bewoners, ook de stress en onzekerheid daarover kan gezondheidsproblemen geven. 

Met Chila haalt het ACVG een zeer ervaren mensenrechtenjurist in huis, met focus op welzijn en (gezondheids)zorg. Ze is eerder onder andere lid geweest van de Adviescommissie werkelijke schade kinderopvangtoeslag en vice-voorzitter bij het College voor de Rechten van de Mens.

Chila: “Veel gedupeerde Groningers voelen zich onveilig in hun huis en lijden onder de onzekerheid dat ze niet weten of en wanneer zij in aanmerking komen voor versterking van hun woning. Het is dan ook van belang dat het ACVG in zijn adviezen ook de veiligheidsbeleving van de Groningers meeweegt en hun wens om op zo kort mogelijke termijn duidelijkheid te krijgen. Graag lever ik daaraan mijn bijdrage.” 

Met de aanstelling van Chila heeft het ACVG nu de volle bezetting van vijf leden bereikt en is het klaar om met een uitgebreidere taak verder te werken voor Groningen.

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft ook bij deze vacature de werving verricht, in samenspraak met het ACVG. De vacature is breed bekend gemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.


Lees ook: