Nieuws

 • ACVG akkoord met typologische beoordeling appartementencomplexen

  16 februari 2022
  Het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) gaat akkoord met de typologische beoordeling van gebouwen in het aardbevingsgebied met meerdere verdiepingen, zoals appartementencomplexen. Dat schrijft…
 • ACVG positief over praktijkaanpak

  11 november 2021
  De praktijkaanpak is valide en geschikt om normbesluiten te nemen.  In zo'n besluit staat of een gebouw voldoende veilig is of mogelijk moet worden versterkt. Dit concludeert het ACVG in zijn advies…
 • ACVG adviseert over gebouwen buiten scope versterkingsoperatie

  06 oktober 2021
  Op verzoek van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken en Klimaat werkt het ACVG aan een advies over de veiligheidsstatus van gebouwen die buiten de scope van…