Appingedam

Tussentijds advies validatie typologie-aanpak

17 maart 2020

Het Adviescollege Veiligheid Groningen heeft op 5 maart 2020 advies uitgebracht aan de ministers van EZK en BZK over de bij TNO in ontwikkeling zijnde typologiebenadering voor de beoordeling en versterking van gebouwen.  Het ACVG beoordeelt de aanpak van TNO als goed. Daarbij doet het een aantal aanbevelingen om het werk te focussen dan wel nader uit te werken.  Het volledige advies vindt u hier.

De ministers nemen dit advies van het ACVG volledig over, hebben zij bij de aanbieding ervan aan de Tweede Kamer laten weten. In overleg met TNO, de Nationaal Co√∂rdinator Groningen en lokale overheden wordt de concrete toepassing van de typologieaanpak uitgewerkt.