Versterking rentenierswoning Loppersum

ACVG werkt aan vervolgadvies over typologieaanpak

05 augustus 2020

Voor de veiligheid van Groningers is het belangrijk dat woningen die niet aan de veiligheidsnorm voldoen, zo snel mogelijk worden versterkt. De typologieaanpak is een manier om dat doel te bereiken. Voordat deze aanpak kan worden gebruikt, adviseert het ACVG de ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) of deze aanpak geschikt is om vast te stellen of een gebouw voldoet aan de veiligheidsnorm. 

Typologie-aanpak

Een typologieaanpak is een gestandaardiseerde methode om te beoordelen of een woning aan de veiligheidsnorm voldoet en, indien nodig, standaardmaatregelen voorschrijft om een woning te versterken. Hiermee wordt langdurig rekenwerk per woning voorkomen, zodat het proces om woningen veilig te maken sneller verloopt. Een opname van een gebouw blijft altijd nodig om te beoordelen of de typologieaanpak voor een individuele woning toegepast kan worden.

Adviesvraag van nu

De Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) hebben allebei een typologieaanpak ontwikkeld. Op verzoek van de ministers van EZK en BZK valideert het ACVG beide methoden. Het college bekijkt of de TNO-aanpak goed genoeg is om woningen veilig te verklaren. Daarnaast is het belangrijk om vast te stellen of de methode geschikt is om te bepalen welke versterkingsmaatregelen nodig zijn als een woning onveilig blijkt. Verder kijkt het ACVG of de NCG-typologieën goed genoeg zijn om in tussentijd te gebruiken totdat de TNO-aanpak klaar is voor gebruik. 

Informatie

Tijdens een tweedaagse informatiesessie in juni hebben NCG en TNO laten zien hoe ver zij zijn met hun aanpak. Aan de hand van deze bijeenkomst heeft het ACVG beide partijen om aanvullende informatie gevraagd die wij nodig hebben om te adviseren. Deze informatie wordt voor eind augustus verwacht, zodat het college daarna verder kan met het advies. Dat wordt dit najaar naar de ministers gestuurd. 

Eerder onderzoek

Op 5 maart 2020 heeft het ACVG een tussentijds advies uitgebracht over datgene dat TNO op dat moment in ontwikkeling had. Het ACVG onderschrijft in dat advies de methodiek van TNO, maar geeft ook aan dat er aandachtspunten zijn voor de verdere ontwikkeling. Ook adviseerde het college om de TNO-aanpak en de NCG-aanpak onder eenduidige regie snel bij elkaar te brengen, zodat dubbel werk wordt voorkomen en dat van beide methoden wordt geleerd.