Woningen die aardbevingsbestendig worden gemaakt. Foto: Jan Zeeman

ACVG stuurt advies over werkwijze versterkingsopgave Groningen naar ministers van EZK en BZK

28 augustus 2020

Het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) heeft het advies over de wettelijke verankering van de werkwijze voor de versterkingsopgave in Groningen afgerond. Het advies is op 21 juli 2020 naar de ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gestuurd.

De ministers van EZK en BZK hebben op 13 mei 2020 het ACVG gevraagd te adviseren over de uitwerking van het wetsvoorstel tot uitvoering van de Tijdelijke wet Groningen. Daarbij gaat het om een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) en een mogelijke ministeriële regeling waarmee nadere regels worden gesteld aan:

  • De wijze waarop een risicoprofiel wordt vastgesteld, en
  • De wijze waarop wordt beoordeeld of een gebouw aan de veiligheidsnorm voldoet en op welke wijze wordt beoordeeld welke maatregelen nodig zijn om een gebouw aan de veiligheidsnorm te laten voldoen.

Het advies wordt openbaar zodra de ministers het naar de Tweede Kamer sturen. Zij hebben hier wettelijk gezien drie maanden de tijd voor. Het advies is vanaf dan samen met een begeleidend nieuwsbericht beschikbaar op onze website.

Wat is een AMvB?

In een Algemene Maatregel van Bestuur of een ministeriële regeling staan regels die voortvloeien uit een wet. Een Algemene Maatregel van Bestuur is een besluit van de regering dat zonder goedkeuring van beide Kamers kan worden vastgesteld. Soms worden de Kamers wel betrokken.

Wat is een ministeriële regeling?

Een ministeriële regeling wordt vastgesteld door een minister en heeft ook geen oordeel nodig van beide Kamers. Bij een wet is dat wel het geval. Het wijzigen van een AMvB of een ministeriële regeling gaat dan ook sneller dan een wet.

Voorbeeld

Als in het geval van de versterkingsopgave nieuwe manieren worden gevonden om te beoordelen of een woning versterkt moet worden of niet, hoeft de wet niet aangepast te worden. Dit kan sneller worden opgenomen in een AMvB en/of een ministeriële regeling, of daarin worden gewijzigd als de AMvB of regeling al bestaat.

Fotograaf: Jan Zeeman