Versterking Opwierde Appingedam. Foto: Jan Zeeman

ACVG komt met advies over tijdvakken

25 augustus 2020

Voor de veiligheid van de Groningers is het belangrijk dat constructeurs beoordelen of gebouwen voldoende aardbevingsbestendig zijn en aan de veiligheidsnorm voldoen. Constructeurs moeten hierbij de juiste gegevens gebruiken om tot hun oordeel te komen. Een van de gegevens is het zogenoemde ‘tijdvak’. Een tijdvak wordt bepaald door het afbouwpad van de gaswinning en geeft de seismische belasting weer voor een bepaalde periode.

Nieuwe tijdvakken

Dit jaar zijn er drie nieuwe tijdvakken ontwikkeld (t4 tot en met t6) gebaseerd op het afbouwpad dat het kabinet in 2020 heeft vastgesteld. Het Adviescollege Veiligheid Groningen adviseert op verzoek van de ministers van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties welke van de drie nieuwe tijdvakken de komende tijd gebruikt moet worden bij de beoordeling van gebouwen. Het ACVG verwacht dit advies medio september naar de ministers te sturen. 

Tijdvakken

De voormalige NPR 2018 kent drie tijdvakken gebaseerd op het afbouwpad van 2018. Omdat dit afbouwpad achterhaald is, laat het ACVG in zijn advies deze tijdvakken buiten beschouwing.

•    t1 (afbouwpad 2018, kalenderjaren* 2018 t/m 2019) 

•    t2 (afbouwpad 2018, kalenderjaar 2020 t/m 2022)

•    t3 (afbouwpad 2018, kalenderjaar 2023 t/m 2027)

De update van de webtool van de NPR 2018, die per 1 augustus 2020 gereed is, kent drie nieuwe tijdvakken gebaseerd op het afbouwpad van 2020. Het advies van het ACVG richt zich op deze drie tijdvakken.

•    t4 (afbouwpad 2020, gasjaar** 1-10-2020 t/m 30-9-2021)

•    t5 (afbouwpad 2020, gasjaren 1-10-2021 t/m 30-9-2023)

•    t6 (afbouwpad 2020, gasjaren 1-10-2023 t/m 30-9-2029)

Tijdvakken, ontwikkeld door de NEN. Bron: ACVG
Tijdvakken, ontwikkeld door de NEN. Bron: ACVG

* Bij t1 tot en met t3 worden kalenderjaren aangehouden. Bij t4 tot en met t6 wordt gewerkt met gasjaren. Dit sluit beter aan op het jaarlijkse besluit dat de minister van EZK neemt over het gaswinningsniveau.** Een gasjaar loopt van oktober tot oktober. Op deze manier wordt voorkomen dat het jaar eindigt met een strenge winter. Hierdoor is het mogelijk om het gaswinningsniveau nauwkeuriger te bepalen en wordt voorkomen dat er bij een strengere winter dan verwacht meer gas moet worden gewonnen. 

Fotograaf: Jan Zeeman