Overzicht huidige en afgeronde adviesaanvragen

In de tabel (zie hieronder) staat een overzicht van alle huidige en afgeronde adviesaanvragen van het ACVG. De tabel wordt geactualiseerd als er een mijlpaal is behaald of als er een nieuwe adviesaanvraag binnenkomt.

Het adviestraject kent vier mijlpalen:

  • Datum waarop de adviesaanvraag binnenkomt bij het ACVG.
  • Datum waarop het plan van aanpak is vastgesteld door het college en er wordt gestart met de advisering.
  • Datum waarop het ACVG het advies naar de ministers van EZK en BZK stuurt.
  • Datum waarop de ministers het advies openbaarmaken.

Overzicht huidige en afgeronde adviesaanvragen ACVG

PDF Document | 184.75 KB
Gepubliceerd op: 9 juni 2022