Overzicht afgeronde en lopende adviesvragen ACVG

In onderstaande tabel staat een overzicht van alle lopende en afgeronde adviezen van het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG). De tabel wordt geactualiseerd als een mijlpaal is behaald of als er een nieuwe adviesaanvraag binnenkomt.

Het proces van advisering kent vier mijlpalen:

  • Datum waarop de adviesaanvraag binnenkomt bij het ACVG.
  • Datum waarop het plan van aanpak is vastgesteld door het college en wordt gestart met het advies.
  • Datum waarop het ACVG het advies naar de ministers van EZK en BZK stuurt.
  • Datum waarop de ministers van EZK en BZK het advies openbaar maken.

Overzicht afgeronde en lopende adviesvragen ACVG

PDF Document | 154.59 KB
Gepubliceerd op: 18 januari 2021