Boerderij in de steigers.

"We zijn ons zeer bewust van het belang van tempo"

20 december 2019

We spreken met Wim Nagtegaal, de voorzitter van het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG), dat snel aan de slag gaat met de kaders en normen voor de versterkingsoperatie. Het woord snel valt vaak. Hoe snel is snel?

"Belangrijk is, dat we het zorgvuldig doen. We zijn ons zeer bewust van het belang van tempo bij de versterkingsoperatie. Wij willen daarin vooral geen vertragende factor zijn. Maar, snelheid mag nooit ten koste gaan van zorgvuldigheid. Onze adviezen moeten dan ook staan als een huis en deskundig en grondig zijn."

Waar gaat u als eerste mee aan de slag?

“Op dit moment zijn we de organisatie aan het inrichten en onze werkwijze verder aan het uitwerken. Ik verwacht op korte termijn de eerste adviesvraag van de ministers van EZK en BZK. Ondertussen inventariseren wij de onderwerpen waar wij zelf mee aan de slag willen gaan."

Wat drijft u om voorzitter van het ACVG te worden?

“Ik vind dat in Nederland iedereen moet kunnen wonen zonder zich zorgen te maken over zijn of haar veiligheid. Door de gevolgen van de gaswinning is dat in delen van Groningen niet het geval. Het ACVG speelt met zijn adviezen een belangrijke rol om de Groninger een veilig huis te laten hebben dat bestand is tegen de effecten van aardbevingen. Ik vind het mooi om daaraan als voorzitter van het adviescollege een bijdrage te mogen leveren."

Wat zal uw werkwijze typeren?

“Onafhankelijkheid, transparantie en deskundigheid zijn de leidende principes in onze manier van werken. Dat zal ik steeds bewaken. Iedereen kan ons erop aanspreken wanneer de indruk bestaat dat deze onder druk staan. "

Bent u al in Groningen wezen kijken?

"Ik ben al in Groningen geweest om met enkele belanghebbende partijen, waaronder de Nationaal Coördinator Groningen en twee maatschappelijke organisaties kennis te maken en daar gaan we mee door. Binnenkort spreek ik met de burgemeesters van de betrokken gemeenten. Deze gesprekken helpen bij het op een rij krijgen van alle feiten.”

Gaat het college ook met de bewoners zelf praten?

"Natuurlijk willen we mensen ontmoeten. Het helpt om uit de eerste hand signalen te krijgen die we in onze adviezen kunnen meenemen. Maar we hebben geen ombudsfunctie en zijn geen loket. Onze voornaamste taak is toch vooral om op basis van gedegen analyses, goed contact met andere deskundigen en waar nodig gericht onderzoek te adviseren over de veiligheid van gebouwen. We zullen dat voor iedereen open en transparant doen."