Centrum Appingedam Foto: Rob Poelenjee

Advies ACVG over werkwijze voor versterkingsopgave in Groningen

15 mei 2020

Op verzoek van de minister van Economische Zaken en Klimaat werkt het ACVG aan een advies over de werkwijze waarop woningen in het aardbevingsgebied in Groningen worden versterkt. Het advies richt zich op de regels die worden vastgelegd in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) en of ministeriƫle regeling. Deze regels zijn een uitwerking van de wet versterken.

Met de wet versterken wordt vastgelegd dat het aardbevingsbestendig maken van huizen vanuit de overheid wordt aangestuurd. Het ACVG is om advies gevraagd over twee onderdelen uit de wet die nader worden uitgewerkt:

  • de manier waarop een risicoprofiel wordt vastgesteld;
  • de wijze waarop wordt beoordeeld of een gebouw aan de veiligheidsnorm voldoet en hoe wordt beoordeeld welke maatregelen nodig zijn om daaraan te voldoen.

Het is de taak van het ACVG om de minister te adviseren over het opstellen van de AMvB.