Centrum Appingedam Foto: Rob Poelenjee

ACVG adviseert over wettelijke afspraken voor versterkingsopgave in Groningen

15 mei 2020

Op verzoek van de minister van Economische Zaken en Klimaat werkt het ACVG aan een advies over de regels voor de versterkingsopgave in Groningen. Die zullen worden vastgelegd in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB).

Met het wetsvoorstel Tijdelijke wet Groningen wordt vastgelegd dat de versterkingsopgave vanuit de overheid wordt aangestuurd. Een aantal punten uit de wet worden nader uitgewerkt in een AMvB, waaronder:

  • de manier waarop een risicoprofiel wordt vastgesteld;
  • de wijze waarop wordt beoordeeld of een gebouw aan de veiligheidsnorm voldoet en hoe wordt beoordeeld welke maatregelen nodig zijn om daaraan te voldoen.

Het is de taak van het ACVG om de minister te adviseren over het opstellen van de AMvB.