Luchtfoto Delfzijl Foto: Ivo Francken

ACVG adviseert over beoordelingsmethoden Zandplaten Zuid

15 mei 2020

Het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) werkt aan een advies waarin het beoordeelt of het mogelijk is om nieuwe methoden te gebruiken voor de beoordeling van gebouwen. Deze methoden worden gebruikt in de buurt Zandplaten Zuid in Delfzijl. De methoden houden in:

  • Expert Judgement, hierbij staat de beoordeling door een deskundige centraal;
  • Referentie Versterkingsadviezen, hierbij staat de aard van de referentiedocumenten van vergelijkbare type woningen centraal.

De aanvraag van dit advies is gedaan door de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken en Klimaat.